Veiligheidsafstanden voor bio-ethanol haarden en brandgevaar

U moet altijd met uiterste zorgvuldigheid omgaan met vuur om de risico's op gevaar te verminderen. Een van de belangrijkste veiligheidsmaatregelen, waar aandacht aan moet worden besteed, is de afstand tussen de bio-ethanol haard en meubels, gordijnen en dergelijke dingen. 

De belangrijkste veiligheidsmaatregelen

- Gebruik uw gezonde verstand als u de bio-ethanol haard installeert. Er zijn momenteel geen wettelijke verplichtingen en veiligheidsvoorschriften voor bio-ethanol haarden; 

- Zorg er altijd voor dat een bio-ethanol haard bouwt met niet-brandbare materialen. MDF is dus niet geschikt;

- Zorg er altijd voor dat er genoeg ruimte is voor het vuur en de warmte. Wij raden een minimum afstand van vijftig à zestig centimeter boven de brander aan.

Veiligheidsafstand tot biohaard

Bio-ethanol brander veiligheidsafstand methode 1

Gebruik deze maten als u een ouderwetse open haard wilt ombouwen tot een bio-ethanol haard of als u een bio-ethanol haard aan de muur wilt bevestigen. Als u een tv boven uw haard wilt hangen, raden wij u aan om deze methode te gebruiken.

De letters: A, B, C, D, E, F en G verwijzen naar de aangeraden minimumafstanden.

De cijfers: 1, 2, 3 en 4 verwijzen naar de aangeraden materialen en oppervlakken.

A. Wij raden een vrije ruimte van minimaal vijftig tot zestig centimeter boven de opening van de brander aan.

B. Er zijn geen definitieve verplichtingen, wat betreft veiligheidsafstanden aan de zijkant, maar wij raden een afstand van vijf tot tien centimeter  aan. Als u ervoor kiest om meerdere branders naast elkaar te plaatsen, raden wij u aan om tussen de branders ongeveer vijf centimeter afstand te houden. 

C. Wij raden een afstand van ongeveer tien centimeter voor en achter de brander aan.

D. De optimale diepte ligt aan de afmetingen van de brander. Als u er een tv boven wilt plaatsen, raden wij u aan om meer afstand te creëren, zodat de brander dieper in de bio-ethanol haard kan worden geplaatst. Zie voor meer informatie E.

E. Als u een tv boven de bio-ethanol haard wilt hangen, moet u zorgen dat de warmte van de brander niet direct naar de tv gaat. We raden een horizontale afstand van vijftien à twintig centimeter aan. 

F. Er zijn niet per se eisen voor de afstand tussen de vloer en de haard. We wijzen u er echter wel erop dat u massieve materialen moet gebruiken, zodat de haard en de brander waterpas liggen. 

G. Als u een tv boven de bio-ethanol haard plaatst raden wij u een verticale afstand aan van tachtig à negentig centimeter. 

1. Dit deel moet bestaat uit massieve materialen, die niet brandbaar zijn. U kunt onder andere bakstenen, leisteen, cement, keramiek en metaal gebruiken (wij raden roestvrij staal aan). Gebruik nooit MDF, gips- en vezelplaten!

2. Aangeraden materialen: roestvrij staal, metaal, stenen, leisteen, cement en bakstenen.

3. Dit deel van de haard krijgt veel hitte te verduren, zorg dus dat het materiaal dik en massief is. U kunt onder andere bakstenen, staal, cement en stenen gebruiken. 

4. Gebruik niet brandbare materialen, als: metaal, bakstenen, leisteen en tegels.

Let extra goed op op gordijnen en dergelijke dingen, die zich door de wind kunnen verplaatsen. Zorg voor een minimumafstand van een meter. Zo zorgt u ervoor dat deze dingen niet in de buurt van het vuur kunnen komen.

Veiligheidsafstand tot biohaard

Bio-ethanol brander veiligheidsafstand methode 2

Gebruik deze veiligheidsafstanden als u uw zelf een bio-ethanol haard met brander wilt bouwen.

De letters: A, B, C en D verwijzen naar de aangeraden minimumafstanden.

De cijfers: 1 en 2 verwijzen naar de aanbevolen materialen en oppervlakken.

A. Wij raden een afstand van ongeveer tien centimeter voor en achter de brander aan.

B. We raden een afstand van ongeveer tien centimeter links en rechts van de brander aan. Als u ervoor kiest om meerdere branders naast elkaar te plaatsen, raden wij u aan om tussen de branders vijf centimeter afstand te houden. 

C. Een vrije ruimte van vijftig à zestig centimeter boven de brander is noodzakelijk! Het is belangrijk dat u geen brandbare materialen binnen een meter boven de brander plaatst. 

D. Er zijn geen eisen over de afstand tot de vloer. We wijzen u er echter wel op dat u massieve materialen moet gebruiken om te zorgen dat de brander waterpas ligt. 


1. Dit deel moet volledig massief en niet brandbaar zijn. U kunt bijvoorbeeld bakstenen, leisteen, cement, keramiek en metaal gebruiken (wij raden roestvrij staal aan). Gebruik nooit MDF, gips- en vezelplaten!

2. Als u een achterplaat binnen zestig centimeter van de brander wilt plaatsen, moet de achterplaat uit niet brandbare materiaal, als: bakstenen, leisteen, steen, cement, keramiek en metaal, bestaan. Dit geldt ook voor de zijkanten van de bio-ethanol haard.

Let bovendien extra goed op op gordijnen en dergelijke dingen die zich door de wind kunnen gaan verplaatsen. Zorg ervoor dat deze niet in de buurt van het vuur kunnen komen en dat er een minimumafstand van een meter is. 

Bio-ethanol brandhaard veiligheidsafstand

Veiligheidsafstanden voor vrijstaande en hangende bio-ethanol haarden

Er zijn niet veel veiligheidsmaatregelen voor vrijstaande en hangende bio-ethanol haarden. Wat we u wel aanraden, kunt u hieronder vinden:

Hangende bio-ethanol haarden

Minimaal negentig centimeter vrij houden boven de haard. Als de brander in een "box" is ingebouwd, kan de minimale afstand beperkt worden tot zestig à zeventig centimeter. Zorg dat er links en rechts van de haard enkele centimeters vrij blijven. 

Let goed op gordijnen en dergelijke dingen, die kunnen bij wind namelijk gaan bewegen. Zorg ervoor dat deze niet in de buurt van het vuur kunnen komen en dat er minimaal een meter afstand zit tussen de haard en dit soort objecten. 

Vrijstaande bio-ethanol haarden

Deze maatregelen gelden voor alle vrijstaande bio-ethanol haarden.

Minimaal negentig centimeter vrijhouden boven de haard. Als de brander in een "box" is ingebouwd, kan de afstand beperkt worden tot zestig à zeventig centimeter. 

De veiligheidsafstanden rondom een vrijstaande bio-ethanol haard kunnen sterk verschillen. Bij de meeste vrijstaande bio-ethanol haarden is het vuur ingesloten en is er maar een opening. Als het vuur niet is ingesloten, is een minimale afstand van zestig centimeter tot brandbare objecten nodig. 

Ben altijd extra waakzaam met gordijnen en dergelijke dingen, die kunnen namelijk gaan bewegen door de wind. Zorg ervoor dat deze objecten niet in de buurt van het vuur kunnen komen en dat er een minimale afstand zit tussen de haard en deze objecten.